Glucosamine helpt niet bij heupartrose

De pijn vermindert er niet door, en het middel lijkt ook geen invloed te hebben op het erger worden van de ziekte. Dit concluderen onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Glucosamine wordt veel gebruikt door mensen met artrose van de heup of de knie. Er is al jaren discussie over het effect van glucosamine op de pijn en het erger worden van de ziekte. Eerdere onderzoeken leverden geen eenduidig resultaat op. Bovendien deden daar alleen patiënten met knieartrose aan mee. De onderzoekers van het Erasmus MC hebben nu voor het eerst het effect onderzocht bij patiënten met milde heupartrose.
De 220 patiënten in het onderzoek hadden gemiddeld milde tot matige pijnklachten.
Patiënten met artrose in een vergevorderd stadium deden niet aan het onderzoek mee. In het onderzoek werden glucosaminegebruikers vergeleken met gebruikers van een zogenoemd placebo (nepmedicijn). Tussen deze twee groepen bleek na twee jaar geen verschil in pijn en beperking van dagelijkse bewegingen, zoals op een stoel gaan zitten of traplopen. Ook was er tussen de twee groepen geen verschil in de ontwikkeling van de ziekte. Dat is gemeten  met een röntgenfoto.

[Bron: Erasmus MC, februari 2008]

 


02-04-2008